01 February 2010

20 Perjanjian Di Sabah Dan 18 Di Sarawak

Kita sudah banyak mendengar mengenai persefahaman 20 Perkara apabila Sabah dan Sarawak ingin menubuhkan Malaysia bersama Malaya.

Ketiga – tiga negara ini bersetuju kepada beberapa perjanjian, yang dikenali sebagai persefahaman 20 Perkara yang memberikan Sabah dan Sarawak pemerintahan sendiri. Persefahaman 20 Perkara ini adalah asas kepada “jalinan dan melindungi hak” penduduk Sabah dan Sarawak.
Tetapi, selepas 45 tahun, kerajaan Persekutuan bukan sahaja tidak memperdulikan perjanjian tersebut malah menukar “peraturan” tersebut tanpa kebenaran Sabah dan Sarawak. Kesannya, penduduk Sabah dan Sarawak berasa tidak puas hati kerana mereka merasa “dipencilkan” dan “diabaikan” serta “dipinggirkan” oleh Barisan Nasional (BN) yang diterajui UMNO.

Sabah dan Sarawak sudah dan terus berusaha dalam memainkan peranan kepada Malaysia tetapi tidak bagi Malaya dan hanya mereka yang tahu mengapa mereka tidak berpegang pada janji.

Beberapa perkara yang agak “panas” dalam “perjanjian” tersebut akan diberi perhatian dan komen akan menyusul berdasarkan pemerhatian terhadap keadaan semasa.

Perkara 1: Agama
Tiada bantahan terhadap Islam sebagai agama kebangsaan Malaysia tetapi Sarawak sepatutnya tidak mempunyai agama rasmi. Segala bidang kuasa Malaya yang berkaitan dengan Islam tidak patut dikuatkuasakan di Sarawak.
Kerajaan negeri Sarawak meneruskan program “peng-Islamkan” tanpa memperdulikan perasaan sensitif penganut Kristian dan agama lain.

Pendekatan “peng-Islaman” menyebabkan ramai beranggapan bahawa Islam adalah agama rasmi Sarawak. Ini menarik perhatian Bumiputra Bukan Muslim yang mendapati pendekatan yang lebih terhadap peranan Islam walaupun ia bukan agama kebangsaan negeri. Kita mendapati yang polisi Islam dibawa masuk ke dalam beberapa aktiviti dan perancangan di dalam negeri dalam

menegakkan Islam sebagai agama kebangsaan negeri seperti pembacaan doa Islam di dalam majlis rasmi negeri. Oleh sebab Islam bukan agama kebangsaan negeri, mengapa pula mereka yang memerintah mahukan Tuan Yang Terutama mesti di kalangan Muslim. Itu tidak seharusnya.

Perkara 2: Bahasa
a. Bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan bagi Persekutuan
b. Bahasa Ingeeris boleh diteruskan dalam tempoh 10 tahun selepas Hari Malaysia
c. Bahasa Inggeris akan menjadi bahasa rasmi Sarawak untuk pelbagai tujuan negeri dan persekutuan tanpa had masa

Contohnya:
1) Pegawai kerajaan Persekutuan yang beroperasi di Sarawak menegaskan bahawa semua komunikasi mesti menggunakan Bahasa Malaysia.
2) Kementerian Pelajaran mahukan semua pelajar lulus dalam Bahasa Malaysia sebelum meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Semua arahan tersebut hanya boleh digunakan di Malaya, di Sarawak pula jabatan tersebut patur akur dengan persefahaman 20 Perkara. Usaha dalam mewujudkan jalinan nasional memang harus ada tetapi persefahaman tersebut harus juga dihormati.

Perkara 6: Imigresen
Kawalan imigresen terhadap sebarang tempat di Malaysia dari luar memang tugas Kerajaan Pusat. Tetapi kemasukan ke Sarawak perlu juga mendapat kebenaran dari kerajaan Negeri. Kerajaan Pusat tidak boleh diberi kuasa penuh mewakili kerajaan negeri untuk meluluskan kemasukan ke Sarawak kecuali atas bidang keselamatan. Sarawak harus mempunyai kuasa sepenuhnya selain dari pergerakkan penjawat awam Kerajaan Persekutuan dari tempat lain di Malaysia .

Perkara 11: Takrif dan Kewangan
Sarawak harus mengawal pentadbiran kewangan, pembangunan dan takrifnya sendiri serta hak dalam menentukan cukai dan pinjaman.

Perkara 12: Kedudukan Istimewa Penduduk Asli
Pada prinsipnya, penduduk asli Sarawak harus menikmati hak istimewa sejajar dengan hak yang dinikmati oleh Melayu di Malaya, tetapi perkara ini sering dilupakan oleh mereka. Ramai penduduk Semenanjung beranggapan yang Dayak adalah bukan Bumiputera. Isu ini kerap diungkit apabila Bumiputera Bukan Muslim membeli hartanah mengikut kuota bumiputera. Bank pun sama. Ternyata perkara yang diajar di sekolah mengenai hal ini tidak betul atau sengaja dicicirkan oleh sesetengah pihak.

Perkara 15: Pelajaran
Sistem pendidikan/pelajaran di Sarawak harus dikekalkan kerana ia adalah di bidang kuasa pentadbiran negeri. Segala peruntukan dikawal oleh kerajaan Persekutuan. Dalam Rancangan Malaysia ke 9 (RMK9) sejumlah RM9 billion diperuntukkan untuk menaik taraf dan membina sekolah baru. Bukan itu sahaja, kontrak membaik pulih dan pembinaan juga dikawal oleh kerajaan persekutuan. Malah mereka juga melantik Muslim untuk menjadi juga guru besar dan pengetua di sekolah mubaligh kristian. Ini tidak sepatutnya berlaku di Sarawak.

Perkara 17: Wakil di Parlimen
Bukan jumlah penduduk Sarawak yang seharusnya diambil kira, saiz dan potensinya juga jangan diberi perhatian. Sememangnya Sarawak memberi 30 Ahli Parlimen di bawah Barisan nasional (BN). Permintaan Sarawak untuk memberi kelebihan dalam pemilihan jawatan Menteri Kabinet tidak diendahkan oleh Perdana Menteri. Sebagai balasan, kerajaan Persekutuan memberi Sarawak RM1 billion untuk pembangunan yang diuruskan oleh Jabatan Perdana Menteri. RM1 billion ini adalah peruntukan adalah pertolongan atau satu bentuk “rasuah” untuk membeli sokongan rakyat. Sememangnya BN membeli undi.

Perkara 20: Tanah, Hutan, Kerajaan Tempatan dan lain – lain
Peruntukan Perundangan Persekutuan di dalam Majlis Tanah Kebangsaan (National Land Council) tidak boleh diguna pakai di Sarawak. Oleh itu Majlis Kebangsaan (National Council) untuk Kerajaan Tempatan juga tidak seharusnya dipakai. Mengapa kerajaan pusat mengambil alih sumber minyak dan gas asli? Sekiranya perlu, mengapa pula negeri diberikan royalti hanya 5% sahaja? Banyak permintaan untuk menaikkan royalti kepada 20% pula tidak pernah dilayan oleh PM. Itulah harga yang patut dibayar atas kesilapannya dan dia akan kehilangan undi Dayak.

Sekiranya PM ingin menjadikan Sarawak sebagai jelapang padi, diharap para pelabur tidak akan MERAMPAS hak milik tanah di Sarawak. Pelabur tidak perlu memiliki tanah. Mereka Cuma perlu membayar sewa kepada kerajaan dan mengupah pekerja tempatan serta memelihara alam semulajadi bagi menempatkan pertanian raksasa ini. Berilah kontrak dan latihan kepada penduduk tempatan.

Terserah kepada pembaca untuk membuat tafsiran terhadap apa yang berlaku di Sarawak dan menilai sama ada kerajaan Persekutuan berpejang pada janji dalam melaksanakan perjanjian 20 Perkara.

- Original source DayakBaru.com

The agreement ( English Version )

Point 1: Religion
While there was no objection to Islam being the national religion of Malaysia there should be no State religion in North Borneo, and the provisions relating to Islam in the present Constitution of Malaya should not apply to North Borneo

Point 2: Language
a) Malay should be the national language of the Federation
b) English should continue to be used for a period of 10 years after Malaysia Day
c) English should be an official language of North Borneo for all purposes, State or Federal, without limitation of time.

Point 3: Constitution
Whilst accepting that the present Constitution of the Federation of Malaya should form the basis of the Constitution of Malaysia, the Constitution of Malaysia should be a completely new document drafted and agreed in the light of a free association of states and should not be a series of amendments to a Constitution drafted and agreed by different states in totally different circumstances. A new Constitution for North Borneo (Sabah) was of course essential.

Point 4: Head of Federation
The Head of State in North Borneo should not be eligible for election as Head of the Federation

Point 5: Name of Federation
“Malaysia” but not “Melayu Raya”

Point 6: Immigration
Control over immigration into any part of Malaysia from outside should rest with the Central Government but entry into North Borneo should also require the approval of the State Government. The Federal Government should not be able to veto the entry of persons into North Borneo for State Government purposes except on strictly security grounds. North Borneo should have unfettered control over the movements of persons other than those in Federal Government employ from other parts of Malaysia into North Borneo.

Point 7: Right of Secession
There should be no right to secede from the Federation

Point 8: Borneanisation
Borneanisation of the public service should proceed as quickly as possible.

Point 9: British Officers
Every effort should be made to encourage British Officers to remain in the public service until their places can be taken by suitably qualified people from North Borneo

Point 10: Citizenship
The recommendation in paragraph 148(k) of the Report of the Cobbold Commission should govern the citizenship rights in the Federation of North Borneo subject to the following amendments:

a) sub-paragraph (i) should not contain the proviso as to five years residence
b) in order to tie up with our law, sub-paragraph (ii)(a) should read “7 out of 10 years” instead of “8 out of 10 years”
c) sub-paragraph (iii) should not contain any restriction tied to the citizenship of parents – a person born in North Borneo after Malaysia must be federal citizen.

Point 11: Tariffs and Finance
North Borneo should retain control of its own finance, development and tariff, and should have the right to work up its own taxation and to raise loans on its own credit.

Point 12: Special position of indigenous races
In principle, the indigenous races of North Borneo should enjoy special rights analogous to those enjoyed by Malays in Malaya, but the present Malays’ formula in this regard is not necessarily applicable in North Borneo

Point 13: State Government
a) the Prime Minister should be elected by unofficial members of Legislative Council
b) There should be a proper Ministerial system in North Borneo

Point 14: Transitional period
This should be seven years and during such period legislative power must be left with the State of North Borneo by the Constitution and not be merely delegated to the State Government by the Federal Government

Point 15: Education
The existing educational system of North Borneo should be maintained and for this reason it should be under state control

Point 16: Constitutional safeguards
No amendment modification or withdrawal of any special safeguard granted to North Borneo should be made by the Central Government without the positive concurrence of the Government of the State of North Borneo

The power of amending the Constitution of the State of North Borneo should belong exclusively to the people in the state. (Note: The United Party, The Democratic Party and the Pasok Momogun Party considered that a three-fourth majority would be required in order to effect any amendment to the Federal and State Constitutions whereas the UNKO and USNO considered a two-thirds majority would be sufficient)

Point 17: Representation in Federal Parliament
This should take account not only of the population of North Borneo but also of its seize and potentialities and in any case should not be less than that of Singapore

Point 18: Name of Head of State
Yang di-Pertua Negara

Point 19: Name of State
Sabah

Point 20: Land, Forests, Local Government, etc.
The provisions in the Constitution of the Federation in respect of the powers of the National Land Council should not apply in North Borneo. Likewise, the National Council for Local Government should not apply in North Borneo.

- Source from wikipedia.org

142 comments :

 1. Mengikut fakta sejarah dan perlembagaan, perkara 20 telah dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia semasa pembentukkan Malaysia . Perkara 20 lebih kepada tuntutan bagi melindungi hak dan kepentingan penduduk sabah dan sarawak . Apa yang saya ingin tekankan disini adalah mengenai perkara 2 iaitu bahasa . Penerangan mengenai perkara ini telah disalah erti ." Bagi negeri sarawak dan sabah, bahasa rasmi ialah bahasa inggeris sehingga 10 tahun selepas hari Malaysia". Yang dikatakan bahasa inggeris menjadi bahasa rasmi di sarawak TETAPI PENGGUNAAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN dikuatkuasakan penggunaannya di dalam kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri termasuk di Sabah dan Sarawak . Mengikut artikel 152 perlembagaan Malaysia ,penggunaan Bahasa Melayu di setiap urusan rasmi kerajaan Persekutuan dah kerajaan Negeri .
  Perkara 152(1)(a) menyatakan tiada seorang pun boleh melarang atau menghalang mana-mana pihak menggunakan bahasa kebangsaan dimana-mana tempat selain bagi maksud rasmi. Dalam soal kementerian atau kabinet serta dasar-dasar negara,ia membabitkan kuasa kerajaan persekutuan seperti yang termaktub dalam perlembagaan .Kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai pengagihan kuasa pentadbiran dalam senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama .Dalam isu pelajaran atau pendidikan, ia merupakan kuasa kerajaan persekutuan .Kerajaan Negeri tidak mempunyai peruntukkan kuasa tersebut . Misal kata kementerian pelajaran menetapkan syarat lulus bahasa Melayu dalam SPM, ia bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri tiada hak mencampuri urusan tersebut . Apa-apa pun urusan yang berkaitan dengan kerajaan persekutuan menjadi kuasa kerajaan persekutuan . Seperti mana kalau pegawai kerajaan persekutuan yang bertugas di sarawak contohnya "mengarahkan semua komunikasi menggunakan bahasa Malaysia".Adakah kerajaan negeri sarawak berkuasa atau perkara 20 boleh digunakan untuk menghalangnya? Dalam soal ini,urusan tertentu yg berkaitan dengan pegawai kerajaan persekutuan itu dibawah bidang kuasa siapa? Mestilah kuasa kerajaan pusat seperti yg ada dalam perlembagaan .
  Persoalan yg timbul pada masa ini mengapa isu perkara 20 perlu dibangkitkan semula sedangkan ia telah dimasukkan dalam perlembagaan .
  Apa yang penting adalah perlu memahami perlembagaan negara dahulu dan tahu untuk membezakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Perkara 20 ini kalau kita lihat ia bukan perjanjian bertulis tetapi ia tuntutan yang lebih kepada syarat semasa pembentukkan perlembagaan Malaysia yang baru .
  Jadi seperti dalam setiap kerajaan negeri ada undang-undang kerajaan negeri yang tertentu asalkan ia tidak bertentangan dengan perlembagaan negara . Mana-mana undang-undang negeri yang bertentangan dengan PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ADALAH TERBATAL SECARA SENDIRINYA MENGIKUT PERKARA 75 DALAM PERLEMBAGAAN.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Akta yang dibuat oleh kerajaan persekutuan memang bertujuan untuk membatalkan dan menindas bumiputra sabah sarawak. Akta itu wujud selepas sarawak sabah masuk malaysia.

   Delete
  2. Adakah memasukan perjanjian itu ke dalam perlembagaan mendapat persetujuan dari rakyat sarawak?

   Delete
  3. negeri??? Sarawak Negeri???

   Delete
  4. Siapa yang mansuhkan perkara 18/20? Jawabnya mesti sebab penubuhan perlembagaan Malaysiakan? dan sesebuah Negara mesti ada satu perlembagaan, betulkan? Perlembagaan itu berbunyi begini...
   Perlembagaan ini ialah undang-undang utama Persekutuan
   dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka
   yang tidak selaras dengan Perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu.
   Perlembagaan Persekutuan
   (2) Kesahan mana-mana undang-undang tidak boleh dipersoalkan
   atas alasan bahawa—
   (a) undang-undang itu mengenakan sekatan-sekatan ke
   atas hak yang disebut dalam Perkara 9(2) tetapi tidak
   berhubungan dengan perkara-perkara yang disebut
   dalam Perkara itu; atau
   (b) undang-undang itu mengenakan mana-mana sekatan yang
   disebut dalam Perkara 10(2) tetapi sekatan-sekatan itu
   tidak disifatkan perlu atau suai manfaat oleh Parlimen
   bagi maksud-maksud yang disebut dalam Perkara itu.
   (3) Kesahan mana-mana undang-undang yang dibuat oleh
   Parlimen atau Badan Perundangan mana-mana Negeri tidak boleh
   dipersoalkan atas alasan bahawa undang-undang itu membuat
   peruntukan berkenaan dengan apa-apa perkara yang berkenaan
   dengannya Parlimen atau, mengikut mana-mana yang berkenaan,
   Badan Perundangan Negeri itu tidak mempunyai kuasa untuk
   membuat undang-undang, kecuali dalam prosiding untuk
   mendapatkan suatu penetapan bahawa undang-undang itu adalah
   tidak sah atas alasan itu atau—
   (a) jika undang-undang itu telah dibuat oleh Parlimen, dalam
   prosiding antara Persekutuan dengan satu atau beberapa
   Negeri;
   (b) jika undang-undang itu telah dibuat oleh Badan
   Perundangan sesuatu Negeri, dalam prosiding antara
   Persekutuan dengan Negeri itu.
   (4) Prosiding untuk mendapatkan penetapan bahawa sesuatu
   undang-undang adalah tidak sah atas alasan yang disebut dalam
   Fasal (3) (iaitu prosiding yang tidak termasuk dalam perenggan (a)
   atau (b) Fasal itu) tidak boleh dimulakan tanpa kebenaran hakim
   Mahkamah Persekutuan; dan Persekutuan berhak menjadi satu pihak
   dalam mana-mana prosiding itu, dan begitulah juga dengan manamana
   Negeri yang akan atau mungkin menjadi satu pihak dalam
   prosiding yang dibawa bagi maksud yang sama di bawah perenggan
   (a) atau (b) Fasal itu.

   Jadi persoalannya ini adalah Perlembagaan Malaya selepas Merdeka pada 1957 ( Diperkenalkan pertama kali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada Hari Kemerdekaan : 31 Ogos 1957
   Berikutnya diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada Hari Malaysia :16 September 1963.) Hanya melalui beberapa pindaan sahaja setelah Sabah dan Sarawak menyertai Malaya dalam membentuk Malaysia dengan pembentangan di Parlimen tanpa merujuk kepada suara rakyat Sabah dan Sarawak dan persetujuan untuk kajian semula berkenaan dengan tuntutan perkara 18/20 ini mengikut persetujuan awal yang membawa Sabah Sarawak setuju menyertai Malaya membentuk Malaysia pun gagal dilakukan. Penyelewengan ini juga terserlah melalui laporan Suruhanjaya Cobbold. Oleh yang demikian, sebagai ulasan adalah sah terpakai lagi perkara 18/20 ini kepada Sabah dan Sarawak.

   Delete
  5. Saudara Nazrin Zakaria lupa yg sabah dan sarawak bukan status negeri. Ss adalah berstatus negara semasa pembentukan Malaysia...ini saudara kena faham. Senarai negeri dlm perlembagaan persekutuan tidak sah utk ss kerana ss sama taraf dgn malaya iaitu sebuah negara. Kekeliruan timbul disebbkan putrajaya mengubah statut ss menjadi status negeri...ini anda kena faham....

   Delete
  6. Saudara Nazrin Zakaria lupa yg sabah dan sarawak bukan status negeri. Ss adalah berstatus negara semasa pembentukan Malaysia...ini saudara kena faham. Senarai negeri dlm perlembagaan persekutuan tidak sah utk ss kerana ss sama taraf dgn malaya iaitu sebuah negara. Kekeliruan timbul disebbkan putrajaya mengubah statut ss menjadi status negeri...ini anda kena faham....

   Delete
 2. Memang dah lama sebenarnya tak puas hati dgn sistem di Sarawak ni. Sarawak lambat dimajukan berbanding tanah semenanjung sedangkan hasil kewangan byk dtg dari Sarawak. Cuma satu harapan saya, agar rakyat Sarawak memahami hal ini dan mengalbil langkah berjaga-jaga jika hak Sarawak cuba dirampas.....

  ReplyDelete
 3. mungkin pempin sarawak ada yang kena jolok...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ini memang betul..rakyat mengharap kepada pemimpin kerana suara rakyat x akan di dengar..pemimpin sekarang lebihkan wang dari negeri sendiri..

   Delete
 4. Nazrin Zakaria...Sabah dan Sarawak BUKAN..DI ULANG..BUKAN negeri di dalam MALAYSIA tetapi di janjikan setiap satu nya sebagai WILAYAH yang sama taraf dengan semua negeri2 di Tanah Melayu.
  jadi dalil anda yg mengatakan "Mana-mana undang-undang negeri yang bertentangan dengan PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ADALAH TERBATAL SECARA SENDIRINYA MENGIKUT PERKARA 75 DALAM PERLEMBAGAAN" adalah TIDAK SAH!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ya aku stuju...pekara 20 ini memang janji kerajaan semata2 untuk rakyat Borneo ini masuk mlysia.dlu depa stuju sebab mereka dah pikiaq awal2 bgmana nak hapuskan semua pekara 20 tersebut dgn mecipta satu lg perjanjian iaitu perlembagaan.maka dgn kwjudan prlembagaan ini secara tdk langsungnya dpt mmansuhkan semua perjanjian yg trkandung dlm pekara 20 tersebut.kerana mereka tahu suatu hr nanti rakyat Borneo pasti mengungkit pekara tersebut.maka segala soalan bkenaan pekara 20 jwpnnya terkandung dlm prlembagaan. Malah prlembagaan dletakkn dlm rukun Negara yg ke3 selepas Tuhan ,raja Dan negara mengatasi undang2 negara.dgn kdudukkn yg tinggi maka tiada ssiapa pun yg dpt mbantah prlembagaan ini.ini merupakn taktik penjajahn yg bijak Dan halus wlpn mngambil masa yg lama

   Delete
 5. kenapa perlu d bangkitkan isu2 ini? sedangkan sarawak maju suda. ko masih tinggal d hutan ka? belum maju lagi? masih guna sungai utk ke bandar2 ka? wey, apa lagi ko tak puas at dgn pentadbiran ngri sarawak? dasar tak tau d untung, bersyukurlah ko tak tinggal d SOMALIA sana!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. bro..cuba tengok dari kapit dan song sarawak ada jalan raya ka? highway ada ko tgk?? yang ulu uku sana macam belaga cantik ke higway dia?? rumah panjang dalam kapit and song sana ada tiang elektrik ka ko tgk? ko sapa? org sarawak kah? jangan nak belagak la bro.. pm sarawak bisnes bukan main banyak.. ingat masuk poket dia saja..

   Delete
  2. bukan cakap apa bro..pernah pergi srawak bro?xpernah ke?kalau x pernah,dok diam..kita cni tau camna keadaan kita cni...ok,worlwide best timber come from sarawak,population of oil & gas from malaysia is?sabah and sarawak...agak2 la bro..u orang mau mkn fish & chip,kita orang pn nk...u org leh dpt jalanraya yg elok,kitaorg pn nk jugak..1 malaysia kn?sakit sama sakit,senang sama senang...

   Delete
  3. Cakap jgn main lepas je bro..kau pnah pg ulu anap ka..kalau kau ckp mcm ni kat rumah panjang aku tak tau la..memang kami masih d keliling hutan..pg bandar naik perahu sungai ada buaya..kami nk banga dasar dek untung apa...kami hanya masih banga tengkorak jepun tengkorak british yang moyang kami pengal dulu tu je...nk banga ada jalan..jalan denai ada la..nk harap tiang letrik,tiang lada ada la..kalau tk pnah sampai ulu banat jgn pandai2 kata org tk reti bsyukur...

   Delete
  4. Bro aku duduk swk dh 5taun..ko jgn salah kan kerajaan psekutuan la bro...aku dh pusing 1swk dh..apa aku nilai..pemimpin negeri la...apsal mukah boleh maju?? Betong boleh ada mrsm..politek...paip air besar...tempat lain aku tgk kecik2 ja...haha..tue xmasuk buat jalan lg...kenapa asyik cms ja?? Buat jalan pon makan masa berbulan2...jkr pon dh pecah ikut negeri...cm ko org la patot ko org pikir...balak suma pegi mana?? Huhu...beli toto n magnum 4d pn kena cukai krajaan negeri..hahaha...lawak2...

   Delete
  5. ko pusing 1 sarawak ko tipu..mukah n betong x dikira maju kalau setakat ada mrsm n politek or paip besar..sebab mrsm n politek tu satu keperluan..so memang harus ada untuk keperluan pendidikan..air pun 1 keperluan..elektrik 1 keperluan..kenapa kawasan tak strategik di semanjung boleh di majukan??tapi kat sarawak x boleh??

   Delete
  6. bangkitnya isu ini kerana HAK yang DiNAFIKAN , Bro kalau duduk bw tempurung tak usah bersuara lantang bro...bunyinya hanya dlm tempurung kosong itu jgk..Rakyat SARAWAK, terutama anak2 Muda, mereka mempunyai kesedaran itu, kalu dulu nenek moyang mereka hanya menurut kerana tidak berdaya dan tidak mempunyai ILMU maka nahhh sekarang...mereka adalah dikalangan cerdik pandai ...mereka lebih arif menilai dan lebih bijak brfikir... SABAH SARAWAK diberikan anugerah tanah yg besar dan hasil bumi yang melimpah ruah...tp di ROMPAK dgn HALUS oleh KERAJAAN yg diberikan kepercayaan...Maka KERAJAAN itu HARUSLAH dilucutkan jawatannya kerana tidak AMANAH.kerajaan hanyalah pengurus kepada majikannya iaitu Rakyat, sb mereka dibayar dengan duit rakyat, maka apabila seorang pengurus tidak lg relevan itu jawatan itu, maka hendaklah dia meletak jawatan atau dilucutkan jawatannya oleh rakyat, , apabila pula pengurus itu tidak brpuas hati dan menentang maka jadilah dia PENGKHIANAT.......

   Delete
 6. jgn salah kan kerajan persekutuan pok ..pasal kmiskinan kita kt swk tok..yg patut disalahkan kerajan negeri..cuba nanga suku sakat sidak berapa kaya raya..senei kekayaan negeri kita? mun dipadah semua ke s/msia rasaku sik betul semua..nanga konsesi balak,perladangan dll guk..milik siapa? org s/msia?nei ada..semua hak kroni sidak..nanga jak jalan kt swk ya ..sapa molah?semua ya geng2 sidak empun..

  ReplyDelete
  Replies
  1. setuju..ptt kita elect org baru jd CM kita...

   Delete
 7. semua org nak negeri maju..

  ReplyDelete
 8. aku suka mantat org semenanjung melesia

  ReplyDelete
  Replies
  1. nyaman ka pok??x bau pok??

   Delete
 9. due to the ejection os singapore in 1965, should the malaysia agreement be considered as null and void? as a party of the agreement, singapore (together with the british, malaya, sabah & sarawak) is no longer part of malaysia?

  ergo, is the agreement is null and void, what happened to point #7? is it still valid? or malaysia in itself is an illegitimate state/entity for "holding" sabah & sarawak after 1965?

  ReplyDelete
 10. errata:

  ergo, IF the agreement is null and void, what happened to point #7? is it still valid? or malaysia in itself is an illegitimate state/entity for "holding" sabah & sarawak after 1965?

  ReplyDelete
 11. And, for one thing, the #7 make me thinking..

  Is the decision to expelled Singapore from Malaysia is valid??

  ReplyDelete
 12. Comrade, i represent an ultra-nationalist organisation. Officially, we are loyal to the Party. By Nature, we are conservative in action and thoughts. Remember this, without the union of Sabah, Sarawak and Singapore (the latter opt out), there would be no Malaysia. Long live the secessionist!

  ReplyDelete
 13. apa yang andah komin lagi kalau nasi dah minjadi bubur..kerna bubur dah menjadi bengkang..siapa suru pemempin yang terdahulu tidak berfikir sebelum megambil keputusan.dlm berkata, biar putih tulang jangan putih mata..kamu semua dah putih mata...

  ReplyDelete
 14. So sekarang sepatutnya parti2 seperti UMNO,PKR,DAP,PAS yg dtg dr semenanjung patut di nafikan haknya. Ini adalah kerana agenda mereka untuk menafikan hak2 kaum2 peribumi sarawak...

  ReplyDelete
 15. mungkin masanya kita merdeka dan mjdikn negara sarawak...

  ReplyDelete
 16. ayuh gerakan Parti gerakan sarawak merdeka(pgsm) wat do u think?

  ReplyDelete
 17. km org cuma pndai cakap sja__ blum rasa blum tau__ sapa kta srwak maju spnuhnya ??
  mimpi la___

  ReplyDelete
 18. Topic best!!!

  ReplyDelete
 19. Bengap lah u - ko memang bukan anak sarawak!!

  ReplyDelete
 20. Kamek org nang stuju mun Sarawak & Sabah Kuar dari Malaysia..psl hasil dari Borneo lah malaya ya maju..kita d Borneo dapat apa? eboh jauh,royalti Petronas bayar dgn Sarawak brapa jak,sedang kan Sarawak yg byk keluar kan hasil minyak dgn gas..mAlaya pJajah sebenar nya..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tganu dgn kelantan langsung tak dapat.hanya wang ehsan

   Delete
 21. # Is the decision to expelled Singapore from Malaysia is valid #
  isu tu saya tak tahu..tp yg pasti Singapore di keluarkan dari malaysia kerana penduduk Cina di Singapore,bila bergabung dgn Cina di Penang & Melaka kekuatan politiknya sama dgn melayu di seluruh Malaya dan ini boleh mengugat org² Melayu di Malaya

  ReplyDelete
 22. http://raptorology.blogspot.com/2008/06/haruskah-sarawak-menarik-diri-dari.html

  ReplyDelete
 23. Bob Smack,

  I setuju ngan kita. Kita sepatutnya keluar dari Malaysia cam Singapore.

  ReplyDelete
 24. 16 September, Hari Malaysia di Sarawak sebenarnya menyambut Hari Sarawak dijajah Malaysia!

  ReplyDelete
 25. ish..coba udah gik ktk org..i malaysia lah.. yg dah past, past lah.. kta knk tangga ke hadapan..pa yg leh kta buat utk majukan dirik ktk n dptkan hak kta , ya yg penting.. mcm elaun wilayah. kta ada elaun wilayah tpi x da cola. jika semenanjung malaysia dpt cola kenak kta dipinggirkan.. sidak x leh samakan cola dengan elaun wilayah..pa dak ditulis aku tok...lain sudah..

  ReplyDelete
 26. Betul kekayaan kita telah di ambil oleh semenanjung.....UMNO..tu utuk melayu

  ReplyDelete
 27. ya, saya masih tinggal di dalam hutan
  saya juga masih jalan kaki pergi ke bandar sarikei
  jalan ada tapi becak
  saya tengok tv, Wah cantiknya semenanjung lamanya mereka sudah maju.
  ada ke nbangunan tinggi di sarawak yang seperti KL Twin Tower. Tak ada saya rasa..Jalan raya seperti Jalan Lebuhraya Plus.. sakitnya pinggang pergi Miri naik bas jalan banyak berlubang.. Kalau lah ada jalan 4 LOrong macam semenanjung..BN nak buat jalan pergi rumah kami 5 tahun lalu.. tak ada pun..lama saya sudah tunggu tak mahu saya jalan kaki lagi..

  ReplyDelete
  Replies
  1. setuju..pok...

   Delete
  2. Saudara...Dalam MALAYA ada 12 kerajaan negeri.. masing-masing ada kawasan untuk dijaga.. besarnya MALAYA sama dengan 1 negeri SARAWAK...besarkan SERAWAK.. SERAWAK ada berapa kerajaan..1 sahaja kan.. jika nak cepat maju...SERAWAK pecah-pecah jadi negeri yang kecil2 seperti di MALAYA...pasti cepat maju wilayah itu..TIDAKkan bagi orang serawak untuk pecahkan SERAWAK menjadi kecil...agak2 kawan-kawan semua... jika luasnya serawak seperti Brunai & singapura dengan hasil yg diterima SERAWAK sekarang..adakah serawak boleh maju seperti Brunai & Singapura...

   Delete
 28. kebanyakan 20 perjanjian ni telah dimanipulasikan oleh kerajaan sekarang.Klu bukam kerana hasil minyak sabah dan sarawak,semenanjung ni miskin sebenarnya.Nasib baik ornang sabah dan sarawak ni mengamalkan 1 mALAYSIA...

  http://sabahkini.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7790:pungutan-suara-perjanjian-malaysia&catid=35:berita-sabah&Itemid=27

  ReplyDelete
 29. joom keluar malaysia..... kita buat negara borneo.... kalau kita jadii negara sndiri, seperti jepun kita.

  ReplyDelete
 30. sarawak sabah patut keluar dari malaysia.....> org johor

  ReplyDelete
 31. DA..da.. korang ni ckp jew.. tau ape pon korang xlewh wat except ckp2, sokong2 tu jew.. =.=

  ReplyDelete
  Replies
  1. time ni kite cakap2 jew,izin tuhan insyaAllah,satu hari cucu cicit kami akan sedar dan akan menegakkan hak kami kembali..

   Delete
 32. MEMANG PATUT LAH SABAH DAN SARAWAK KELUAR DARI MALAYSIA. bila orang dah tak nak menghormati hak orang asli(ASAL),sebaik2nya kita minta keluar sahaja dari Malaysia..kita buat negara sendiri..setiap kali Sabah & Sarawak di beri hak keistimewaan..setiap kali tu lah ada orang akan mempolitikan perkara tu..so iini bukan maslah POLITIK tetapi bagai PANDANGAN org di MALAYA terhadap sistem org di sabah dan sarawak. NEGARA SARAWAK & NEGARA SABAH harus bangkit dari igauan lama..selama 47 tahun kita bergabung dengan MALAYA. Selama itulah NEGARA SABAH & NEGARA SARAWAK TELAH DI TINDAS. buktinya: lihat sahaja bahasa penghantar kita pakai sekarang, sepatutnya rakyat negara sabah dan sarawak pakai bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar, tetapi pada akhirnya kita di PERBODOHKAN untuk menyeragamkan bahasa kebngsaan MALAYA sebagai bahasa penghantar. dan sekarang ni, isu agama?lepas ni nanti..merka akan mempertikaikan hak keistimewaan yang lain lagi termasuk akta imegrisan. kita tunggu dan lihat

  ReplyDelete
 33. Republik of BORNEO. . . Saya rasa nama ni best. Jom perjuangkan kemerdekaan sabah sarawak.

  ReplyDelete
 34. tu yang bagus...

  ReplyDelete
 35. coba korang tengok..byk org kita(semenanjung) jadi boss kat sabah sarawak..terutama sekali kat jabatan kerajaan...kalau la korang kuar dari Malasysia..tinggal malaya jer,,abis ler korang..takder ketua...sapa nak pimpin negeri..

  ReplyDelete
  Replies
  1. berlambak org sabah sarawak bleh jadi ketua...lebih layak jadi ketua...

   Delete
 36. setiap kali memandu balik kampung yg memakan masa 3 jam...saya berfikir..dimana keadilan pemimpin kita...saya sedih memandang jalan raya atau pun sebenarnya sudah pun sepatutnya dinaikkan taraf sebagai lebuhraya kerana menghubungkan bandar2 hingga merentasi Negara Brunei DS. Jalannya begitu daif..bertampal2 disana-sini seperti baju buruk yang dijahit berulang kali. Setiap kali pembentangan bajet negara..saya sangat berharap..ada perubahan yang boleh dilihat dan dirasa..tapi sehingga kehari ini..negeri yg banyak menyumbang sumber kewangan negara masih jauh ketinggalan..sedangkan di Semenanjung, jalan kampungnya jauh lebih elok dari jalan yg selalu saya lalui.. Dikampung saya..tiada talian telepon tetap..bekalan air, kami terpaksa tebuk paip sendiri, beli paip sendiri untuk disambungkan hingga kerumah...kena bayar meter lagi..line telepon mudah alih..kdg2 ada..kdg tiada..mcm chipmore..sbb ikut aliran elektrik yg sering terputus. Ada org semenanjung yg kerja kat sini pot pet dok mengata org kita..tapi tak sedar diri dia sedang mencari rezeki dimana..dah la gaji..2 bulan gaji penjawat awam disini..saya hairan betul..
  Sebab tu saya terfikir bila saya baca perkara 20 ni..dimana keseragaman hak sebagai penduduk 'MALAYSIA"? kenikmatan penggabungan itu hanya dirasai oleh sebilangan pihak..sebahagiannya lagi hanya mampu memandang dan menunggu janji2 yang entah bila akan ditunaikan..

  ReplyDelete
 37. sabah sarawak keluar malaysia pasti s/m mundur...

  ReplyDelete
 38. shalom....saya juga setuju bahawa hak Sarawak telah lama diabaikan...orang tanah Melayu sering menekanan kedudukan istimewa orang Melayu tetapi mereka lupa bahawa ada kaum asli,pribumi asal di Tanah Sarawak dan Sabah...maka lebih baik lagi kami bangsa-bangsa Sarawak diberikan kedudkan sewajarnya ! Saya tidak berpuas hati dengan sikap tanah semenanjung yang mengabaikan kaum pribumi khususnya dalam agama...sangat ketara Islam ingin disebarkan....saya lebih setuju jika kita adil....adil maksud saya ialah jika Islam mahu kaum pribumi...maka Kristian dan agama lain-lain bebas bergerak untuk menyebarkan kepercayaan masing-masing....tetapi nampaknya tidak......saya tahu semua orang setuju! Begitu juga di pusat pendidikan kerajaan...kerana itulah banyak pelajar cina,India dan dayak belajar di pusat swasta kerana ingin mengelakkan dari ideologi Islam.....sangat mengecewakan hal ini ....kerajaan buat dek saja..! Saya tegaskan untuk semua yang membaca khusunya menteri mungkin.....sesiapa sahaja yang cuba mengheret bangsa Dayak Sarawak mahupun Sabah ke dalam kancah Islam....maka Kristian yang dilindung oleh Tuhan Yesus Kristus akan bangkit membuktikan Kedaulatan Bnagsa Mempelai Surgawai....sudah lama tanah ini diabaikan ...sura kami dihancurkan...!! Bangsa Dayak harus bersatu dalam Iman dan Kasih ....agar tidak dipermalukan lagi! Amen!

  ReplyDelete
 39. Sarawak banyak duit. Diaorang yg gagal majukan diri sendiri tapi nak salahkan Semenanjung. Kat sana ada Menteri Pelancongan Sarawak, Menteri Kewangan Sarawak, Jabatan Ketua Menteri dan banyak lagi tapi negeri tetap mundur. Jangan salahkan semenanjung, tapi salahkan diri sendiri.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mana nak maju royalti minyak 5% ....jer dapat.....

   Delete
 40. Hmmm... rakyat Sarawak yang masih banyak bersumpit dan bertelanjang akan maju kalau berbahasa Inggeris.... Hidup Rajah Brooke, kami rindukan kamu...
  Kahkahkah

  ReplyDelete
 41. Kan bagus kalau borneo jadi sebuah negara yg memerintah sendiri.
  HIDUP NORNEO!
  MAMPUS MALAYA!

  ReplyDelete
 42. Org Sarawak dan Sabah ni pengecut. Cakap je banyak tapi masih tak berani keluar dari Malaysia. Sabah kalau keluar, Philipina mesti tawan punya. Baguslah korang jadi tanah jajahan Pilipina, nanti merempat kat Semenanjung macam Moro merempat kat Sabah.... wakakakaa

  ReplyDelete
 43. Kalau Sarawak keluar dari Malaysia, Indon takkan duduk diam punya sebab Sarawak dengan Kalbar berkongsi etnik yang sama. Masa tu Sarawak kena tukar nama Kalut... Nanti kalau dah jadi Propinsi Kalut, jangan lupa datang Semenanjung jadi TKI... hahaaa

  ReplyDelete
 44. Sabah kalau keluar dari Malaysia bagus jugak. Philipina dah lama mengidam nakkan Sabah. Nanti kalau dah jadi jajahan Philipina, jangan lupa datang ramai2 ke Kaltim macam Moro ramai2 datang ke Sabah cari makan... wakakakaaa...

  ReplyDelete
 45. bodoh!!! siapa yang cakap sarawak maju...mungkin maju atas bangunan yang ada..tetapi dari segi ekonomi...sarawak masih negeri yang miskin..hasil negeri di kaut..peluang kerja sedikit hanya untuk orang2 tertentu sahaja..sanggupkah kita melihat genarasi akan datang terus bekerja sebagai buruh kilang papan..(siapa punya?)buruh ladang atau buruh kerja kontrak...ayuh semua..bebaskan sabah dan sarawak dari penjajahan malaysia untuk genarasi akan datang...

  ReplyDelete
 46. Hasil negeri masuk kat state not federal.mun dok eboh pung pang pung pang sik guna.

  ReplyDelete
 47. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 48. hmm...mulanya nak cari info pasal perkara 18/20 tetiba lak jumpa nie...pada pendapat saya yg masih-muda-remaja-tak-tau-apa2

  setiap negeri dlm negara kita malaysia mengeluarkan hasil dan keuntungan yg berbeza...ada yg hasilnya tinggi ada yang hasilnya rendah...tapi disebabkan kita berada dlm satu negara sikap toleransi dan tak pentingkan diri sendiri amat penting...jadi setiap kekayaan negeri sepatutnya dibahagikan sama rata secara adil dan saksama.

  adil disini bermaksud mengikut bil penduduk,keluasan,keadaan kawasan dll. Ini penting untuk mengelakkan rakyat negara kita yg kaya semakin kaya dan yg miskin semakin miskin melarat.

  saya lahir disarawak,ada drh sarawak tapi membesar disemenanjung dan ya saya agak culture shock masa mula2 pindh disini...terus terang saya ckp saya benci org2 semenanjung...disekolah sy rasa tersisih...seolah2 saya nie bhn pameran..."apa ke peraq sgt diorang nie ngan org sarawak"itu persepsi pertama saya...tapi setelah hampir 15 thn disini baru saya tahu...sy bersyukur membesar disemenanjung...Terima Kasih Allah....

  Disarawak ada berapa buah maahad? Berapa ramai anak2 muda yg melaungkan azan dimasjid dan surau? berapa bnyak ceramah2 agama islam dlm sebulan? masa bulan puasa mcm mana org islam boleh bukak kedai makan dan hidangkan pada org2 islam yg tak puasa?bazar ramadhan tapi kenapa peniaganya tak puasa? bukan muslimkah?

  satu2nya perkara yg sarawak jauh kebelakang berbanding negeri2 lain dlm malaysia bukanlah dari segi ekonomi tapi dari segi penerapan dan pengamalan agama islam...dan satu lagi islam tak semestinya melayu....ramai jer org dusun,kadazan,melanau yg menganuti agama islam...tak paksa tapi diorang yg nak masuk seikhlas hati..

  mengenai memerdekakan sarawak dari malaysia...tak de keuntungannya pon...andai berpisah mungkin sarawak akan semakin kaya...tapi hak istimewa orang bumiputera akn terhapus sama sekali tak de undg2 yg dpt lindungi org bidayuh,kadazan,dusun,melanau dll dan lebih mudah kaum2 bukan bumi nak amik alih...contohnya kaum cina..tak jauh tgk pulau pinang...ada ura2 nak dijadikan second-singapore...bertapa susahnya org2 bumi di pulau pinang mereka dipijak sesuka hati sbb ketua negeri dia org cina.

  hmm..mengenai pembangunan disarawak pula...perlu diingat bahawa sarawak banyak hutan simpan....kalau tak silap malaysia mmg kena pelihara hutan disarawak n sabah sbb itu perjanjian antarabangsa supaya flora dan fauna terancam tak pupus(kalo tak silap saya)...so setiap penebangan hutan unt tujuan pembangunan sgt perlu dipertimbangkan.

  mengenai bahasa penghantar pula...hmmm...adalah tidak logik untuk guna bahasa inggeris sbgai bahasa penghantar.
  seolah2 kita agungkan sangat bahsa inggeris tu...bahasa ingeris adalah satu keperluan je bukan satu kewajipan pon...

  dan akhir sekali pada sarawakian n sabahan yg selalu pikir betapa mundurnya sabah dan sarawak silalah datang ke semenanjung...tgk semua negeri2 disemenanjung dari perlis hinggalah ke johor...diantara negeri2 tersebut ada yg sama maju dgn sarawak dan ada yg kurang maju dr sarawak...yg lbh maju?hmm mungkin kl kot...

  p/s:mengenai jalan raya berlubang,tak de highway,signal telepon mcm cipmore dll yg dianggap logik akan saya cuba ketengahkan pd pihak berwajib...bukan apa takut jugak yg problem tu sebenarnya tuan D.O

  ~suara generasi muda~

  ReplyDelete
 49. fakta yg mytakn indon dan filipin siap sedia ambik sabah dan sarawak klo kdua2 negara ni kuar dri malaya adalah suatu fakta yg dibikin2 olh pmimpin dulu utk menakut2kn pddk sabahsarawak supaya trs stay ngn malaya. malaya tau bhw kdua2 ngara ni kaya. tula sbbnya dorg mati2an busaha supaya dua2 negara ni dpt dmanipulasi. dan tula sbp nya rombongn dtu Dnld Stphn yg akn mbwa khbr baik klo mereka berjaya mdarat pd masa tu. malangnya jatuh dgn nda tau punca nya

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ada dengar berita terkini tak..Apa kata Presiden Filipino...Mereka Tetap Akan Menuntut SABAH...ini kenyataan tahun 2016..

   Delete
 50. sarawak sbnrnya mrupakn sbuh negara yg besar hampir sama ngn malaya. tpi psoalannya ialah kenapa jum agihn belanjawannya adalah sama ngn negeri2 d malaya yg jauh lebih kecil. satu lgi yg perlu dkikis olh pemimpin malaya ialah, dsr kabotaj dimana barangn mentah yg pd mulanya basal dr sarawak akn mjadi mahal bila sstu produk balik ke sarawak dbdngkn dgn harga d malaya

  ReplyDelete
 51. Sarawak dan Sabah memang Indon nak ambil alih. Sebab tu ada Ganyang Malaysia. Ada Parti Kalimantan Utara. Kenapa nama Parti Kalimantan Utara bukannya Parti Borneo? Kerana Kalimantan Utara adalah bakal satu propinsi dalam Indon macam Kalimantan Barat, Timur, Selatan dan Kalimantan Tengah.

  Di Malaysia, dua negeri utama penyumbang ekonomi negara adalah Pulau Pinang dan Selangor bukannya Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak ada minyak, rakyatnya sedikit hanya 2.5 juta. Kenapa Sarawak tak maju?

  Mereka ada Ketua Menteri, menteri2 kecuali Menteri Pendidikan dan Pertahanan. Jawabnya, salahkan diri sendiri kerana terus beri kepercayaan pada Taib Mahmud. Kenapa Dayak tak boleh jadi KM Sarawak? Salah Melanau dan Melayu ke? Salahkan diri sendiri kerana Dayak di Sarawak bercakaran sesama sendiri.

  ReplyDelete
 52. di sarawak, siapa yang berkuasa akan lebih berkuasa dan lebih kaya, yang miskin terus tertindas, tidak hairanlah kalau ramai penduduk masih tinggal di dalam pondok usang, sebelum memerintah, janji-janji manis ditaburkan, selepas memerintah, tunggu nak mengundi baru nak sibuk2 tanye rakyat nak ape, mase tu la dia bagi ni bagi tu sebab nak meraih undi rakyat,itulah politik, kesudahannya pun sama jugak, jalan2 di swk masih macam tu jugak, tidak hairan sekiranya orang di semenanjung menanyakan kepada saya, "di sarawak ade ape?... jawapan saya, sarawak tidak ade ape2.. nk bagitau ade LRT, LRT takde, nak bagitau ade highway, highway pun takde, ade pun cukup2 je,malah tidak layak untuk dikatakan highway, jadi bagi yang memerintah,perihatinlah kepada penduduk swk,bangkitlah wahai pemerintah di sarawak, jangan asyik dibuai kekayaan sendiri tanpa mengira suara rakyat sarawak,tanpa sokongan rakyat swk,kekayaan tu tak kemana...

  ReplyDelete
 53. Sarawak adalah Negeri yang mudur dan rakyat yang tidur dengan peralihan masa dan teknology. Rasuah berleluasa, VCD,DVD cetak rompak di jual dengan secara terbuka di Giant Tabuan Jaya tiada tindakan di ambil...Penguatkuasa ???? tidur dan makan rasuah.

  ReplyDelete
 54. org smenanjung memang buta it..ada kha patut pkir yg org srawak masih tlanjang dan diam atas pokok..
  haha...ksian org smenanajung..

  ReplyDelete
 55. org semenanjung bodoh...lol

  ReplyDelete
 56. org smenanjung mkn taik..

  ReplyDelete
 57. jgn gaduh2..semua org sarawak sokong BN dan kayakan taib...rakyat2 jadi miskin dan mengharapkan bantuan BN.

  ReplyDelete
 58. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 59. elok la2....brmbs la korang dri malaysia ni...menyemak je.....dah la jakun mcm red indian...korg x de pn mlaysia ttp akn maju..x pyh la org smenjung sush pyah nk keje tmpat korg yg mundur 2....dh mcm org asli lg.....pi mampus la korg..puihhhhh

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cakap pakai kepala lutut! Pui! Hasil menth smuanya dtg dri borneo msh nak mendakwa diri maju tnpa sabah dan sarawk sangt tak bercemin..

   Delete
 60. amat2 mustahil serawak dan sabah akan keluar dari persekutuan malaysia kecuali melalui pemberontakan dan menang dalam pertempuran dgn Angkatan Tentera Malaysia...tapi adakah itu tindakan terbaik...sudah tentu tidak..adakah pnduduk serawak yg jumlahnya 2juta org dan sabah yg 5 juta org mampu menjaga sempadannya dgn Indonesia yg di kalimantan sahaja sudah ada 15juta org indon..adakah serawak telah mempunyai byk persenjataan utk menjaga serawak sebaik mungkin..mampukah serawak dan sabah menentang tuntutan filipina terhadap sabah yg dimana filipina mempunyai kekuatan tentera antara terkuat di asia tenggara dibantu lagi USA...

  jadinya bukan jalan terbaik utk keluar dari malaysia..serawak dan sabah perlu berjuang utk mendapat keadilan,samada dari pilihan raya atau pun kebijaksanaan penduduk serawak...

  ReplyDelete
 61. x perlu nak kuar...yang sebaiknya perlu bijak dalam pilihan raya..kalo dari dulu BN selalu menang dekat sabah dan sarawak,tukar undi anda semua..undi pula PR..nati dah tiba lagi masa hendak undi BN akan start membuat janji sbb nak menang undi...x perlu susah2 nak kuar,pakai otak saja.

  ReplyDelete
 62. woii bangang..!!korang jgn nk pertikaikan perjanjian yg tlh dibuat oleh nenek moyang korang sdri..!!org mcm korang semua nilah yg mnyebabkan kehancuran perpaduan masyarakat kita..meskipun s/s tak berapa nak maju macam semenanjung tp korang cuba balik belajar pasal penubuhan malaysia sdri..x patut korang neh cuba nak hasut orang lain a.k.a orang s/s keluar dari malaysia..yg cuba nak tubuhkan republik of borneo tu lagi bangsat..kalau kau jadik pemimpin kompem2 korang pecah kepale nak mikirkan masalah masyrkt kite neh...salam 1Malaysia...

  ReplyDelete
 63. menteri taib tu asek ngan bini je..tp dye ttp menteri kita..jadi sokong la dia..insyallah Dia akan membantu kita semua..Amin

  ReplyDelete
 64. 讨厌的猪他妈的

  ReplyDelete
 65. x perlu kuar ape bendenye...nak negeri maju harus bijak memilih pemimpin,nie duk sokong BN..undi je BN bagi RM10 satu undi...

  ReplyDelete
 66. Sarawak bukan sebuah negeri tapi NEGARA . Sarawak bersama-sama Dgn Sabah,Malaya Dan singapura membentuk Malaysia . . So Sarawak bukan lah bertaraf negeri cam yg kat smnjug msia tue . .

  ReplyDelete
 67. bengong........pikir la sendiri mana baik mana buruk...mkn kalau ditanggung hidup kalau sejemput..negara mana yg kaya sgt kat asian ni. ce bagi tau..

  ReplyDelete
 68. jgn salahkan org lain? esok kalau berjaye keluar dr malaysia...tapi makin mundur... nak salah kan sape lagi? nak bunuh diri? cube belajar bersyukur dgn ape yg ade. cari jalan untuk maju...bukan cari masalah untuk mundur.

  ReplyDelete
 69. aku orang semenanjung.aku suka org2 sabah dan sarawak.

  ReplyDelete
 70. i'm the next chief minister of sarawak...

  ReplyDelete
 71. Minta Taib berundur.... dah masanya utk serah kuasa kepada pemimpin yang baik... ubah polisi... segala hasil bumi sarawak diagihkan di kalangan negeri di sarawak SAHAJA dan bukan diberi kepada kerajaan pusat. Baru la kita maju.

  ReplyDelete
 72. ‎1 perjanjian yg dikianati oleh kerjaan Melaya yg bersekongkol dgn pemimpin SS,kerjaan pusat anggap SS sama seperti negeri di Senanjong, Mereka menjadi ketua perompak pusat, merompak negeri & merompak harta rakyat SS。Pemimpin2 tertinggi SS pula menjadi ketua Perompak negeri sebab tulah mereka tak berani bersuara。 Ini boleh dikatakan 1 tindakan pemimpin2 yg tak menunjukan taat setia kpd negeri dan rakyatnya,klo nak dikatakan Penderhaka,ha! inilah cthnya pemimpin yg Penderhaka yg lebih mementingkan diri sendiri,kedudukan dan kuasa。langsung tak pedulikan hak rakyat dan apa yg sepatutnya dibuat mengikut Perjanjian 18/20。Berubahlah & Joinlah SSKM di fb。。。!
  ~Sabah Sarawak Want Their Rights Back~

  ReplyDelete
  Replies
  1. Inilah maaanya ditunggu oleh perompak2 tersebut agar dapat membolot harta lebih banyak lagi...

   Delete
  2. Setuju. Ambil balik hak rakyat sarawak dan sabah. Johny tim. Kamu senang komen tentang perjanjian yang kau pun tak pernah hadiri pada ketika itu. Johnytim kau dah baci kisah tentang anti-penyerahan. Siapa yangbersusah payah memerdekakan sarawak dan siapa yang bertungkus lumut mempeejuangkan kemerdekaan sarawak. Sekarang aenang2 kau nak keluarkan sarawak dari malaysia. Ingatlah johny tim bahawa pada masa itu orang islamlah yang memwrdekakan sarawak kau harus hormat tentang agama Islam di sarawak dan agama islam berhak menjadi agama rasmi di sarawak. Kalau tak kerana raja melayu sarawak maka orang seperti kau dan aku maaih dijajah oleh orang britiah dan bak kata orabg sarawak jadi UKOI/KULI. ADA PAHAM.......jangan kacang lupakan kulit..

   Delete
 73. Sarawak kah, Sabah kah, Semenajung kah....tetap Malaysia. Last last lubang kubur juak. apa nak direbut gilak ngan dunia sementara ini. yang penting kita aman.... Amin.......

  ReplyDelete
 74. Dont big talk, just vote local party who fight for our right in Sabah n Sarawakian. We deserve new change...nobody in the world perfect! all religious say so...so raise our unity..yeeha!

  ReplyDelete
 75. nazrin zakaria sedap mulut je cakap mana2 undang negri akan batal ngan sendiri nya , kami bukan negri kat semenanjung , kami negri sabah sarawak x sama ngan ko org sana , kalo 20 perkara dulu tu tunku abdul rahman x stuju sabah sarawak xkan menyertai malaya maka xda lah malaysia yg ko sebut skrg, kerana 20janji lah maka wujudlah nama malaysia , janji x d tunai maka sabah sarawak akan keluar tubuh balik negri sendiri.., perkara ini x hilang kami boleh bawa pergi london balik tuntut hak dan janji kami dulu.., sila pergi baca ke www.yangsanduk.blogspot.com semoga semua faham

  ReplyDelete
 76. Hasil petroleum hanya 5% untuk sarawak, Kemana 95%? Begitu juga hasil - hasil yang lain bagi negeri sarawak. Ekonomi, politik serta perkhidmatan awam di sarawak sememangnya dikuasai oleh Malaya. Kalau tidak ada Sabah dan sarawak Malaya miskin. Duduk dikedaai kopi sepanjang hari, malas.
  Kalau keluar dari malaysia sarawak pasti kaya. Orang sarawak lebih pandai dari orang malaya. Orang Malayakah idris Jala itu? Cuma peluang orang sarawak kurang, tetapi kemampuan sememangnya lebih. Kononnya perlembagaan. Apakah perlembagaan itu ciptaan atau diturun kan oleh tuhan. perlembagaan dibuat oleh mereka yang berkepentingan. Semuanya memihak kepada Melayu Malaya.
  Kita kena pastkan kuasa dan etuanan melayu ini tidak menyeberangi laut cina selatan. BN sarawak harus bertndak mengkut kehendak rakyat untuk kemajuan sarawak dan bangsa sarawak. Kalau BN Sarawak masih mahu berkuasa sila tuntut hak rakyat sarawak. kalau tidak rakyat akan bosan dan beralih kepada PR. Kepada pemimpin sarawak khasnya Pehin sri Taib Mahmud dengar-dengarlah keluhan rakyatmu.
  Saya bkanlah orang politik tapi saya melihat politik disarawak sekarang sudah tdak stabil.
  perpecaan antara pemimpin sarawak amat ketara.
  Kalau hasil bumi sarawak asyik diambil oleh malaya. Siapa ang salah? Pemimpin BN Sarawak yang salah, kerana terlalu pak turut.
  dan saya setuju sangat sabah dan sarawak keluar dari malaysia dan membentuk negara baru kalau tidak pun balik kepada kerajaan berunai.

  ReplyDelete
 77. dr kacamata jiran sebelah, dalam kepulauan kalimantan terdapat :
  1.kalimantan barat(kalbar)
  2.kalimantan tengah (kalteng)
  3.kalimantan timur (kaltim)
  4.kalimantan selatan (kalsel).

  soalan: dimana kalimantan utara? ada yg berminat nk jd kalimantan utara kerrr?
  berminat nk jd mcm jiran sebelah kerr?
  fikir2 kan lah.

  ReplyDelete
 78. kita suruh britain la amik blk sabah n sarawak..ssh2 sgt..

  ReplyDelete
 79. Kitak org semua sebelum molah commen kenak pikir tanyak org tua apa sebab sarawak masuk malaysia waktuya.korang mauklah masuk jajahan indonesia.silap ari mutit sawit jak keja kita kenek tuk pok.ada menafaat masuk malaysia tapi kita masih belum merdeka mengunakan peluang masing-masing untuk benar2 merdeka.sapa yang kaya raya dalam sarawak tuk.pribumi srawak bangun pagi keja merik kekayaan org bukan pribumi pok.ko masih gik dgn ex5 kaput ko yaa.tapi ko juak yang sokong org dah kaya.kitakenak pikir luk kalau keluar malaysia haaaaaakita akan dijajah bangsa the new order,freemanson,iluminati.jangan arap kita hidup aman.termasuk muslim dan non muslim.ko ingat bangsa ya suka kita tuk haaaa silap. Tauk sik apa pandangan sidak tentang kita,kita adalah bangsa yang bodoh,dan martabat rendah,dan sidak mengangap bangsa sidak adalah bangsa pilihan.kita tuk patut dibunh jak.ya bagi yang mengetahiu tentang bangsa ya.sory pok aku pun miak sarawak.jangan arap mauk aman.nya kan guna ko pake memaju hasrat sidak jak.jangan jadi bodoh sombong.paloi.pikir-pikirkan.

  ReplyDelete
 80. bila orang malaya nak berdiri di bumi nyata? datang ke s/s dan tgk sendiri pembangunan. aku pernah belajar di semenanjung. aku siap boleh tolong org malaya login facebook. asigment melibatkan microsoft(word,powerpoint etc) semua x reti. aktiviti melibatkan teknologi korg sebenarnya jauh lebih ketinggalan. stakat gahkan bangunan tggi. buka mata. renung2kan. korang hanya maju dengan kuala lumpur. tapi negeri lain jaoh ketinggalan. jika aku masih mggunakan sumpit, tidak akan ada kes tembak mati di sarawak guna pistol. jika aku tggl di hutan atas pokok xda line, macam mana aku boleh left comment guna internet ni. aku ada lesen kereta, x perlu naik sampan. datang la ke s/s dan lihat sendiri. kalau x mampu xpa sebab aku dulu selalu payungkan classmate aku yg xda duit nak makan. siap aku bagi rokok lagi. korang sebenarnya sedar hal ini, tetapi ego yg tggi membuat korg terus berfikiran korg malaya adalah termaju. merdeka kan lah fikiran korg. one more, malaya adalah tanah melayu tapi antara penyumbang ekonomi terbesar di sana adalah perjudian di genting highland, jadi teruskanlah berbangga dengan hasil judi korg. peace. aku menanti hari kemerdekaan sabah dan sarawak dari jajahan malaya.

  ReplyDelete
 81. Republic of Singapore , Republic of Sarawak , Republic of Sabah . Baru Singapore yang jadi Republic . Aku menunggu Sabah Sarawak keluar Malaysia

  ReplyDelete
 82. yang memerintah malaysia adalah umnno iaitu org melayu..bukan nya barisan nasional.. mca utk cina mic utk india..itu wayang saja..pernah ka dia org buat permimpunan bn?takda..yg ada perhimpunan umnno saja..pernah ka kerajaan malaysia hulur bantuan ke negara luar yg bukan status negara islam?tapi klu negara luar status negara islam laju je hulur bantuan..indonesia gempa hulur..pakistan banjir hulur..india pernah ka?org islam hanya mengaku saudara sesama islam saja..org bukan islam yg masuk islam dapat gelaran mualaf..not pure muslim..maaf la kawan islamku..tapi ini la yg berlaku..kmi hormat ketuanan melayu tapi nampaknya mereka jadi sombong dan bongkak pula..ini yg kmi nk marah..dia org bukan main lantang lagi cakap di media tv3,metro dan berita harian tentang hak2 mereka org melayu islam..habis bangsa lain tak ada hak ke?tengok sabah sarawak..masih mundur..itu bukti borneo terpinggir oleh kerajaan..

  ReplyDelete
 83. org kt semenanjung ni memilih bangsa sendiri klu nk cri kja kt pejabat memang ssh..sy dh ada pengalaman di perbodohkan mereka

  ReplyDelete
 84. Budget utk sabah/sarawak pun ciput je? Media kerajaan pun berat sebelah...contohnya penyampai RTM bila menyebut seluruh negara.....(Termasuk sabah/sarawak)...so tlg Perbetulkan.Skuad Kebangsaan pula digelar"Harimau malaya"....Sabah/sarawak nak letak kat mane?

  ReplyDelete
 85. Saya rasa rakyat sabah/sarawak dah "muak" dgn keadaan politik di S,menanjung...Demonstrasi jalanan dan berbagai lagi.Dah time election pemimpin tak putus2 berkunjung ke sarawak....dekat pada rakyat kononnya?

  ReplyDelete
 86. Ketuanan melayu?.......boleh blahh lah.

  ReplyDelete
 87. Pilih PR pun tk payah, pilih BN pun sama je. Jadi mcm mana? PR blum tentu boleh dipercayai kredibliti, maklumlah dari sjung gak. Local party? SUPP? PBS ? SNAP? PBB ? mana satu?

  ReplyDelete
 88. After Refomasi, Bersih, Green Walk in West Malaysia...

  #IdleNoMore Walk in Sabah, now it's Sarawakians time to get down onto the street to get together to voice up on Sarawak Independece Day, 22nd Jul

  please see facebook event page:

  https://www.facebook.com/events/410787825678713/

  ReplyDelete
 89. Suruh pemimpin buat highway merentas laut.dari semenanjung ke sabah sarawak.buat la pailing kat laut.Kalau Abang Jib,tak pun abang nuar.

  ReplyDelete
 90. kalo sabah ngan sarawak x de dalam malaysia dah lama malaysia maju.. minyak kat sabah ngan sarawak bukan byk mana pon.. mana nk kongsi ngan brunei lagi..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xbaca sejarah bro? 4 negeri miskin di smnjung...dari mana datang sumber kewangan nak bantu? Minyak srwk x banyak? bila harga minyak naik apa point ko? "negara pengeluar minyk tp minyk mahal!!!" kau jilat balik ludah kaw2... hasil balak pon kau nak kata x banyak? mana lagi sumber income negara? harap cukai ngan toll je? bangang...cakap x guna otak.. kalo senang nak maju apahal smnjung xmaju2 1957-1963? napa tak tolak kemasukan s/s masa tu? cakap kalo guna kepala lutut baik diam..

   Delete
 91. x semestinya, sbb kenapa ? cuba tgk ketua Menteri sarawak skrg,pentingkan diri sendiri..glamor dengan gelaran Mr.10%

  ReplyDelete

 92. huhuu .. . jgn libatkan Islam dalam hal MELAYU/MELAYA .. . kita ada agama kita msing2 ... . aku MELANAU MUSLIM .. . N TOLONGLAH JANGAN SALAH ANTARA AGAMA N BANGSA .. . aku kerja under org melayu semenanjung ( company org semenannjung kat sarawak nie ) bukan aku nak memburukkan sesama islam .. . tpi aku terasa sangat dengan layanan org melayu islam ( semenanjung ) .. mcm aku n kwn2 melanau islam lain ya bukan islam, bukan umat nabi Muhammad , mcm bukan org yg sembah Allah swt ja .. . aku bukan nak judge org dri segi bangsa sebab x adil utk org melayu lain .. . but dkat tmpt aku kerja tu mmg trg lgi bsuluh pkauman org melayu semenanjung ( org smnanjung dgn ku kerja ya lah , majoriti cdak nya )dgn bangsa lain wlupun sesama islam .. psal taib tu mmg patut org tua tu pegi mampos .. . makan hasil bumi sarawak ja keje .. . aku melanau tapi aku tak sokong taib sebab nabi muhammad tak pernah ajar pu n mezti tolong sesama bangsa or sesama islam walaupun org tu buat benda tak betul dan jgn menindas org bukan islam atau tolong cover salah saudara sesama islam dan judge salah org bukan islam .. . agama islam agama yang adil cuma org yg m'menting kan kepentingan bangsa mereka m'buatkan islam nampak buruk pada pandangan penganut agama lain .. . lagi aku terasa bila org melayu semenanjung tu tanya aku apa rukun iman yg pertama .. . bila aku tanya dia siapa bilal bin rabah dia dah tkebil2 tak tau nk jawab .. utk org semenanjung yg lain tolong jgn jdi org semenanjung yg aku maksudkan org by their race .. . please judge org by person .. .

  ReplyDelete
 93. Apa susah2 ini lah itu lah...sarawak keluar saja dr malaysia...itu saja...senangkan kita urus kewangan sendiri...tak payah kongsi hasil bumi dgn org luar...bodoh...

  ReplyDelete
 94. Apa susah2 ini lah itu lah...sarawak keluar saja dr malaysia...itu saja...senangkan kita urus kewangan sendiri...tak payah kongsi hasil bumi dgn org luar...bodoh...

  ReplyDelete
 95. Pada hemat saya, Malaysia tidak akan berpanjangan kerana atas situasi semasa. Orang negara Sabah dan Negara Sarawak sudah berpendidikan dan tahu menilai kedudukan mereka dalam kerajaan Persekutuan Malaysia. Apatah lagi sekarang wawasan 2020 hanya berlaku di semenanjung sahaja. Ketara sangat sabah dan sarawak dipinggirkan. lagipun pemimpin kedua-dua negeri ini hanya membontot pemimpin pusat untuk kepentingan sendiri sahaja.

  ReplyDelete
 96. Rakyat sarawak perlu bersatu hati majukan negeri sendiri.kalu asyik bergaduh negeri mu akan di perkotak katikkan oleh orang asing. Rakyat sarawak perlu kembali kepada ajatan agama sebenar.barulah tuhan akan membantu

  ReplyDelete
 97. Sarawak boleh tubuh negara sendiri.negara kenyalang, tukar taib mamud yang gila harta dunia tu.die ingat banglo besar die tu boleh bawak die masuk syurga ke.

  ReplyDelete
 98. wujudkan TENTERA SABAH AND SARAWAK..MCM SULTAN JOHOR BUAT....beli aset tentera,tank,fighter..lepas itu tuntut merdeka...SABAH AND SARAWAKsebuah NEGARA..BUKAN NEGERI....TIMOR LESTE BOLEH TUNTUT MERDEKA .BORNEO PUN BOLEH..

  ReplyDelete
  Replies
  1. aok eh.. tapi siapa jadi raja kelak?? hahahaha masih juak taib... hahahahaha...

   Delete
 99. malaysia dah MERDEKA tapi sabah & sarawak masih dijajah oleh ketuanan melayu

  ReplyDelete
 100. Saya kurang setuju sarawak keluar dari malaysia...kerana kita org sarawak sendiri yg tidak tegas...itu salah kita sendiri...yg terbaik ialah...minta kerajaan pusat mengembalikan hak kita....

  ReplyDelete
 101. ya.. setuju.. semua bermula dari diri sendiri.. dari kau saja bah itu..

  ReplyDelete
 102. Apa mok d bangga gilak jdi org srwk? Udah2 gk ya. Lupakan jak. Sik mbak mati pn

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bena ya pok, rame org srwk sik pandey pike. Paloi2 jk. Trmsuk ngn pemimpin2 juak. Apa kn trjdi mn srwk klua, byk bnda kta blom nmpak gk. Mun srwk klua, sejarah akan berulang lgik. Byk org blom dak nmpak pa msa dpn. Blom tentu aman..

   Delete
 103. Macam ni lah, aku nak celah sikit, aku org semenanjung, terengganu. Dalam hal 20 perkara tu memang betul hak pribumi Borneo, tak ada sapa nafikan. Di semenanjung sebab kami Melayu mati mati pertahan hak istimewa sebab ada gerakan untuk menghapuskan. Kita kena ingat, kita pertahan hak istimewa tu bukan Melayu saja, tapi bumiputra. Penduduk asal Sabah Sarawak pun dalam dikata bumiputera. Mana ada orang semenanjung nak hapus hak bumi Sabah Sarawak, ni tak masuk akal, mustahil, ni cuma propaganda nak menghasut supaya sokong sskm. Mana ada orang semenanjung pandang hina kaum bumi Sabah Sarawak. Apa ingat kami lagi mulia dari mereka?, kami pun tanam ini malam jagung rumah atap zink bocor sana sini. Di mana pun kamu, apa bangsa pun kamu, kita semua rakyat Malaysia. Yang ada segelintir tu perangai masing2, sendiri otak tak betul.

  Dalam hal agama aku tak nak komen. Tapi hal agama boleh bawak bincang. Mungkin sebab ketua jabatan atau bos atau lain2 beragama islam, jadi nampak islam lebih ke depan.

  Dalam hal bahasa kita semua tahu Malaysia berbilang kaum berbagai bahasa. Jadi kita ambil yang majoriti, yang masing2 boleh faham. India cakap dengan cina, cina cakap dengan Iban, dll, semua satu aliran. Tak kan kita nak guna bahasa asing aka Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bukan semua faham Inggeris, dua tiga kerat saja. Dulu lagi teruk masa pendidikan rakyat tak ada, tak tahu apa. Jadi semua celaru kalau guna Inggeris. Perkara simple.

  Yang bab Royalti tu Sabah Sarawak kira untung, dapat banyak dari Terengganu. Kita dalam sebuah negara. Dalam hal recourse mana2 negara atas dunia semua polisi sama. Bukan ambik minyak dan kayakan semenanjung, tu salah. Kerajaan kena fikir kebajikan, pengurusan, pendapatan, untuk seluruh negara. Bukan ambik sana bawak datang sini. Semenanjung pun banyak hasil bumi lain. Balak ada, emas ada, timah ada, cukai perniagaan banyak, kilang kilang banyak. Bukan hanya minyak saja pendapatan!.

  Bab pembangunan memang tak bagi semenanjung banyak infrastruktur. Tapi kena ingat, banyak kemudahan di semenanjung dan memang ada sejak zaman British lagi, termasuk jalan raya, keretapi, pelabuhan dll. Industri banyak, kilang banyak, penduduk padat, infrastruktur boleh buat dengan mudah sebab kos buat pun kurang ada keuntungan dari ekonomi. Tapi di Sabah Sarawak lain. Keluasan Sabah Sarawak pun lagi besar dari semenanjung!. Penduduk tak padat, sana sikit sini sikit, di halang lagi dengan gunung ganang hutan rimba sungai tasik, bukan mudah nak buat jalan, amat amat sukar sebab kos tinggi, perolehan ekonomi hasil jalan tersebut kurang. Daripada semua ni lagi baik letakkan fokus bangunkan satu satu kawasan untuk bagi impak ekonomi dan kepadatan pendudu, pendidikan, peluang kerja, taraf ekonomi, ni lagi penting.
  Nak kata kerajaan pusat pinggir Sabah Sarawak tak masuk akal. Setiap tahun bajet paling tinggi Sabah Sarawak dapat. Hasil hasil bumi yang lain macam balak, kilang, industri pun kerajaan Sabah Sarawak sendiri dapat. Bukan pada pusat.

  Siapa kata Melayu jajah Sabah Sarawak, tunjuk bukti apa Melayu jajah, apa Melayu dapat bolot hasil Sabah Sarawak. Kalau setakat berniaga, kilang, syarikat tu mana2 pun ada, malah bangsa cina Palin banyak kuasai ekonomi di Sabah Sarawak. Dekat semenanjung sini pun tak terkira banyak syarikat Sabah Sarawak buat untung. Tak terkira banyak pelajar datang timba ilmu untuk kamu bawa balik dan majukan Sabah Sarawak. Apa maksud jajah?. Orang Melayu di semenanjung sendiri pun terpinggir bergelut bangunkan ekonomi, bangunkan sosial, cakar sana sini, lagi Melayu nak jajah orangkah?, ni tak masuk akal, ni propaganda sskm saja.

  ReplyDelete
  Replies
  1. September, 2016
   Perkara 18/20 itu bukan dokumen yang sah, harus merujukan kpd Perjanjian Malaysia dan isi kandungan nya pada IGC report, sekarang tiada orang sebut Perkara 18/20 lagi,itu x betul. Sila rujuk kpd Perjanjian Malaysia 1963 dan IGC Report.

   Perkembangan terkini adalah isu Keluar Malaysia, rakyat Sabah Sarawak majoriti may keluar drpd Malaysia

   Delete
 104. Apa kah Sabah itu negara atau negeri.
  Baca dalam blog :
  http://www.negara-sabah.blogspot.com

  ReplyDelete
 105. Apa kah Sabah itu negara atau negeri.
  Baca dalam blog :
  http://www.negara-sabah.blogspot.com

  ReplyDelete
 106. Perkara 18/20 itu bukan dokumen yang sah, harus merujukan kpd Perjanjian Malaysia dan isi kandungan nya pada IGC report, sekarang tiada orang sebut Perkara 18/20 lagi,itu x betul. Sila rujuk kpd Perjanjian Malaysia 1963 dan IGC Report.

  Perkembangan terkini adalah isu Keluar Malaysia, rakyat Sabah Sarawak majoriti may keluar drpd Malaysia

  ReplyDelete
 107. Adakah anda sedang mencari pinjaman? anda berada di tempat yang tepat untuk penyelesaian pinjaman anda di sini! Global Finance Limited memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat dan individu pada kadar faedah yang rendah dan berpatutan 2%. sila hubungi kami melalui e-mel melalui (bellaalbert6@gmail.com)


  DATA PERMOHONAN

  1) Nama Penuh:
  2) Negara:
  3) Alamat:
  4) Negeri:
  5) Seks:
  6) Status perkahwinan:
  7) Pekerjaan:
  8) Nombor telefon:
  9) Kedudukan Semasa di tempat kerja:
  10) Pendapatan bulanan:
  11) Jumlah Pinjaman yang diperlukan:
  12) Tempoh Pinjaman:
  13) Tujuan pinjaman:
  14) Agama:
  15) Adakah anda memohon sebelum:
  16) Tarikh lahir:
  Terima kasih,

  ReplyDelete
 108. Hello,
  Saya Puan Olivia Daniel, pemberi pinjaman pinjaman swasta yang memberikan pinjaman peluang seumur hidup. Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda atau anda memerlukan pinjaman untuk meningkatkan perniagaan anda? Anda telah ditolak oleh bank-bank dan institusi kewangan lain? Adakah anda memerlukan pinjaman penyatuan atau gadai janji? mencari lebih banyak kerana kita berada di sini untuk membuat semua masalah kewangan anda satu perkara yang telah lalu. Kami memberikan pinjaman dana kepada individu yang memerlukan bantuan kewangan, yang mempunyai kredit yang buruk atau memerlukan wang untuk membayar bil, untuk melabur dalam perniagaan pada kadar 2%. Saya mahu menggunakan medium ini untuk memberitahu anda bahawa kami memberikan bantuan yang boleh dipercayai dan benefisiari dan akan bersedia untuk menawarkan pinjaman. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel di:
  (Oliviadaniel93@gmail.com)

  ReplyDelete